nieuws

Home

|

nieuws

In Oostende leven tussen de 11.700 en 16.000 mensen in armoede. Alle indicatoren omtrent de armoedeproblematiek staan in het rood, we scoren op verschillende vlakken het zwakst van alle centrumsteden....

Binnenland
2 years ago

Oostende telde in augustus 1.304 gezinnen met een leefloon. Daarvan zijn er 187 personen alleenstaand met kinderen, bijna uitsluitend vrouwen. Vrouwen zijn een specifieke aandachtsgroep voor Stad Oost...

Binnenland
2 years ago

Samen naar een participatief milieu- en natuurbeleid voor de stad van de toekomst. Het stadsbestuur is volop bezig met de opmaak van het strategisch meerjarenplan. Milieuschepen Silke Beirens (Groen) ...

Binnenland
2 years ago

Stad Oostende zet een bewustwordingscampagne op rond verhardingen en inrichtingen van een tuin. Zo wil het bestuur niet alleen het groene karakter van de wijken behouden maar wil ze mensen ook bewust ...

Binnenland
2 years ago

Stad Oostende heeft Griet Landuyt aangesteld als ombudsvrouw. Voor het eerst kunnen burgers die geen gehoor krijgen na een klacht terecht bij iemand die volledig onafhankelijk van de stad werkt. De om...

Binnenland
2 years ago

Op zaterdag 9 november 2019 om 10.30 uur werd het Aimée Thononpark, dat begrensd wordt door de Verenigde Natieslaan, de Spoorwegstraat en het parkeerterrein van het Stadhuis, officieel geopend. Het p...

Binnenland
2 years ago