post

Home

|

post

Foodsavers Regio Middenkust viert tweejarig bestaan

Share this:

Foodsavers Regio Middenkust bestaat twee jaar! Zeven lokale besturen werken samen met lokale bedrijven en partners om voedseloverschotten tegen te gaan. Samen verzamelen, sorteren en herverdelen ze de overschotten via OCMW ’s en sociale organisaties, zoals in onze eigen sociale kruidenier Antenne, naar kwetsbare doelgroepen in de regio. Een terugblik levert tonnen aan cijfers op.

690 ton voedsel voor meer dan 7.100 mensen in armoede

In de afgelopen twee jaar heeft Foodsavers, in samenwerking met de West-Vlaamse Voedselbank, maar liefst 690 ton voedsel herverdeeld naar meer dan 7.100 mensen in armoede, goed voor een CO2-reductie van 1.117.655,5 kilo. Naast voedsel is er ook een provinciale samenwerking met DVV Westhoek en het Kortrijkse FoodAct W13 rond de herbestemming van geretourneerd speelgoed, gesteund door het Kinderkansenfonds. In 2023 alleen al werden meer dan 3.200 stuks speelgoed verdeeld onder kinderen in kansarmoede.

Efficiënte rechtenverkenning

Voedselhulp blijkt een krachtige hefboom te zijn om mensen te bereiken. Het maakt de weg naar rechtenverkenning, het uitbouwen van een netwerk en herstellen van vertrouwen eenvoudiger. Het is ook een activeringsmiddel, bijvoorbeeld via kookprojecten met voedseloverschotten, vrijwilligerswerk en partnerschappen. Dit alles zien we vertaald in een betere sociale integratie van kwetsbare groepen. Dankzij Foodsavers hebben verschillende vrijwilligersorganisaties nu meer ruimte om in te gaan op welzijnsvragen van hun cliënten. Zo zijn ze steeds vaker een verlengstuk van de professionele hulp. In de komende jaren wordt verder onderzocht hoe voedsel een brug kan slaan naar sociale rechten en integratie, in samenwerking met onze partners.

Voedselhulp herbekeken

Foodsavers streeft in samenwerking met sociale partners naar een duidelijke omslag waarbij op een efficiënte manier alle burgers die zich in een situatie van armoede bevinden snel gedetecteerd kunnen worden dankzij diverse laagdrempelige ontmoetingsplekken met voedsel als hefboom. Voedselhulp wordt hierbij systematisch gekoppeld aan het verkennen en toekennen van rechten op maat van elke doelgroep.

Antenne, de sociale kruidenier van Stad Oostende, zette samen met de dienst Rechtenverkenning in 2023 de eerste stappen om deze transformatie te realiseren. Klanten van de sociale kruidenier worden systematisch doorverwezen naar de dienst Rechtenverkenning. Op deze manier wordt gewerkt aan een structurele oplossing van de financiële kwetsbare situatie van de klanten, terwijl ze, tijdelijk of voor een langere periode, de kans krijgen om kwaliteitsvol voedsel te kopen aan een lage prijs.

In 2023 ontving Antenne 960 gezinnen, dat zijn 2.564 personen. Dankzij de koppeling met Rechtenverkenning valt een verschuiving te zien naar meer tijdelijke voedselondersteuning en langdurige zorg waar dit nodig is. Voedselhulp beschouwt Stad Oostende dus eerder als een middel dan als een doel op zich. Komende jaren hoopt de Stad deze weg verder in te slaan, in samenwerking met zoveel mogelijk partners.