post

Home

|

post

Kinderopvang uitgebreid met extra brugfiguur

Share this:

Door de inzet van brugfiguren wil Stad Oostende optimale ontplooiingskansen bieden aan alle kinderen en jongeren. Om nog beter bruggen te slaan tussen gezinnen, de opvang en de juiste dienstverlening in Oostende werd de Kinderopvang van Stad Oostende uitgebreid met een extra brugfiguur.

Brugfiguren zijn er om bruggen te slaan tussen gezinnen en de juiste dienst of persoon. Ze richten zich hierbij vooral naar gezinnen waar ze zich eventueel zorgen om maken of waar er bekommernissen zijn om de ontwikkeling en het functioneren van het kindje. Samen met de ouders zoekt de brugfiguur naar de juiste afstemming tussen gezin en kinderopvang. Indien nodig zoekt de brugfiguur naar een passende oplossing.

Op regelmatig geplande ouderontmoetingen kunnen ouders verder kennismaken met het brede dienstverleningsaanbod, elkaar treffen, hun talenten en culturen met elkaar delen, hun netwerk uitbreiden of gewoon een gezellige babbel komen doen.

Extra brugfiguur laat toe nog breder te gaan

De brugfiguren zijn zeer toegankelijk en bouwen een stevige vertrouwensband op met de gezinnen. Met een extra brugfiguur wordt het mogelijk om die werking en de ondersteunende adviesrol ook op te nemen voor de niet-stedelijke initiatieven. Op die manier kunnen de brugfiguren ook hen ondersteunen als ze vragen hebben of vastlopen. "Door ook de niet-stedelijke kinderopvanginitiatieven in de werking van de brugfiguren op te nemen, bouwen we verder aan een vruchtbare samenwerking. Zo kunnen bepaalde signalen nóg beter opgevolgd worden. De brugfiguren respecteren hierbij steeds het pedagogisch kader en de specifieke werking van elke kinderopvang," legt schepen van Kinderopvang Silke Beirens uit.

Via intervisies, werkgroepjes en vormingen zullen gemeenschappelijke thema’s worden aangesneden (bijvoorbeeld warme overdracht naar de kleuterschool, omgaan met meertalige en anderstalige gezinnen, zorgnoden bij kinderen,…). Dit zal steeds gebeuren in samenspraak met de kinderopvanginitiatieven en hun noden.

Later dit jaar plant Stad Oostende nog een heuse campagne om de toeleiding naar kinderopvang te verbeteren en het vertrouwen in kinderopvang bij ouders nog te versterken.