post

Home

|

post

Stad Oostende en OVAM sluiten vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met O.666 als circulaire hub voor sociaal maatschappelijk ondernemen

Share this:

Stad Oostende en OVAM ondertekenen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met O.666. Al enkele jaren functioneert deze locatie aan de Hendrik Baelskaai als co-creatieplek en proeftuin voor circulaire economie, sociaal en maatschappelijk ondernemen. Met de vernieuwde overeenkomst wordt de geslaagde (samen)werking verder gezet.

De realisatie van de invulling van het gebouw aan de Hendrik Baelskaai 27 was mogelijk dankzij de huurovereenkomst van 30 augustus 2019 tussen de OVAM als eigenaar en de vzw O.666 als gebruiker van het pand, en ook door de samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw O.666 en de stad Oostende, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 26 augustus 2019 met betrekking tot de toegekende subsidie sociale infrastructuur. Op de gemeenteraad van 1 maart 2021 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen O.666, Stad Oostende en OVAM goedgekeurd.

Circulaire hub

Dankzij deze overeenkomsten is een verontreinigde site met een leegstaand, verkommerd pand, getransformeerd tot een co-creatieplek en proeftuin voor circulaire economie, sociaal en maatschappelijk ondernemen. 

O.666 zet in op sensibilisering: via co-creatieprojecten willen ze de burger doen reflecteren over een mooiere, inclusievere en ecologischere toekomst waarbij niemand uit de boot valt. Samen met Oostendse spelers als co-creatoren geeft O.666 vorm aan een uniek partnerschap en de organisatie van evenementen, workshops, acties en projecten die tot nadenken stemmen rond deze kernmissie.  Netwerken, ontmoeten, verbinden, co-creëren en innoveren vormen de kern van de organisatie.

Schepen Silke Beirens: "In O.666 vinden verschillende Oostendse organisaties een plek waar ze volop projecten én producten kunnen creëren met circulariteit, hergebruik, recyclage én duurzaamheid als basis. De voorbije jaren vonden zowel Duinhelm, ZandZand als Klein Verhaal er een vaste stek en evolueerde O.666 tot een broedplaats van nieuwe ideeën en ontmoetingsplaats voor iedereen. De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, OVAM en O.666 geeft ons de kans om verder na te denken over de toekomst van de werking van deze sociale, circulaire hub op een belangrijke plek in onze stad.”

Om de reeds gemaakte vorderingen te bestendigen, een nieuwe huurovereenkomst tussen OVAM en O.666 mogelijk te maken en om een volgend ambitieniveau te bereiken, is er een noodzaak om de samenwerkingsovereenkomst van 1 maart 2021 te hernieuwen tussen de betrokken partijen.

Dromen en ideeën in de praktijk

Het is de ambitie om van het RUP Oosteroever Ondernemen een circulair, klimaatadaptief en innovatief maakdistrict te maken. O.666 toont hoe toekomstige ontwikkelingen vorm kunnen geven aan dit circulair district en wat het potentieel is om de ruimtelijke kwaliteit van de wijk te verhogen. Aan de hand van vele kleine experimenten brengt O.666 dromen en ideeën in de praktijk. 

Daarom beslissen Stad Oostende, OVAM en O.666 nu om de samenwerking verder te zetten tot 31 december 2025, vanuit het belang voor de ontwikkelingen op de Oosteroeversite en de mooie resultaten van de voorbije jaren.

“De samenwerking tussen Stad Oostende, O.666 en de OVAM is het beste voorbeeld dat het geheel soms meer is dan de som der delen. Met deze samenwerking is niet alleen de sanering van deze voormalige brownfield op gang getrokken en wordt verwaarloosde maar belangrijke ruimte opnieuw benut. Extra troef is dat de plaats een echte hub geworden is van activiteiten in de circulaire economie en zelfs een voorbeeld wordt van duurzaam en circulair bouwen. Die inspanningen willen we uiteraard verder zetten”, besluit Werner Annaert, administrateur-generaal van de OVAM.