post

Home

|

post

Stad Oostende helpt mee aan bestrijding Aziatische hoornaar

Share this:

De stad Oostende stelt zich borg voor verdelgingskosten van de Aziatische hoornaar op haar grondgebied en maakt daarvoor 5.000 euro vrij. De stad draagt hierdoor bij aan een door de Provincie West-Vlaanderen opgezette, gebiedsdekkende aanpak voor de bestrijding van deze invasieve wespensoort.

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die sinds mei 2017 in Vlaanderen voorkomt. Hij kwam Europa binnen via Frankrijk in 2004 en heeft zich sindsdien verspreid over West- en Zuid-Europa. De soort staat erom bekend honingbijenkasten te kunnen binnendringen en volledige nesten leeg te roven. Daarnaast vormt deze exotische wesp een bedreiging voor tal van wilde bijensoorten, zweefvliegen, inheemse wespen, zoals onze eigen Europese hoornaar, die stuk voor stuk belangrijke bestuivers zijn en hun rol vervullen in ons ecosysteem. 

Stad betaalt de factuur

Om de verspreiding tegen te gaan en de impact van de soort zoveel mogelijk te beperken, is een gebiedsdekkende aanpak nodig. Samen met andere steden en gemeentes in de provincie slaan we dus de handen in elkaar om zoveel mogelijk nesten te laten bestrijden door een erkend verdelger aangesloten bij Vespawatch. De stad zal de factuur betalen. De provincie staat in voor de coördinatie.

Schepen van Mens en Milieu Silke Beirens: “In 2020 lieten we in onze stad de eerste nesten opsporen en verdelgen met de hulp van onze stadsimker. Ondertussen zijn er nog her en der meldingen geweest van Aziatische hoornaars. Het is belangrijk dat we als stad onze verantwoordelijkheid opnemen voor het beschermen van ons inheems insectenbestand die het omwille van tal van redenen al zwaar te verduren heeft. Wij zijn daarom tevreden met de aanpak van de provincie en dragen graag ons steentje daaraan bij.”   

Help mee om nesten en hoornaars te melden

Voor iedereen die denkt een nest te hebben gevonden van Aziatische hoornaar moet er maar één iets gebeuren: meld het nest via ‘www.vespawatch.be’. Via de knop ‘Meld een nest’ word je naar een invulformulier geleid waar gevraagd wordt naar een aantal gegevens over het nest. Daar kan je de exacte locatie van het nest vastpinnen op de kaart.  Er wordt ook gevraagd naar een foto van de nestbewoner zélf en om je eigen gegevens achter te laten. Hou er rekening mee dat er enige tijd kan verlopen tussen de melding en de bestrijding. Dat kan snel twee weken in beslag nemen. Tenzij het nest verstoord wordt, is er geen onmiddellijk gevaar aangezien de Aziatische Hoornaar tegenover de mens in regel geen agressief gedrag vertoont. 

Ook individuen kunnen gemeld worden. Dat gebeurt best via waarnemingen.be. Dat is een webstek waarop alle mogelijke natuurwaarnemingen verzameld worden. Je waarneming wordt dan gevalideerd door een kenner. Waarnemingen van individuele hoornaars verraden de nabijheid van een nest in de buurt. Iedere melding van individuele hoornaars is dus relevant om de zoektocht naar nesten aan te vatten!