post

Home

|

post

Stad Oostende ontvangt Zilveren Boslabel van Bosaliantie

Share this:

Op 14 mei 2024 reikte de Bosalliantie boslabels uit aan de lokale besturen die de afgelopen jaren inspanningen leverden voor bosuitbreiding. Stad Oostende kreeg een zilveren boslabel voor de uitbreiding van liefst 5,57 hectare nieuw bos sinds 2021.

Vlaanderen heeft een bosuitbreidingsplan dat de ambitie heeft om tegen eind 2024 4.000 hectare nieuw bos aan te planten. Om deze doelstelling te halen, werd een Bosalliantie opgericht. Deze Bosalliantie bestaat uit Vlaamse instellingen, zoals Departement Omgeving, Agentschap natuur en Bos (ANB), Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en VLM, de Vlaamse provincies en gemeenten en organisaties zoals Bos+, Natuurpunt, de Bosgroepen, Landelijk Vlaanderen en de regionale landschappen. Sinds 2022 reikt de Bosalliantie boslabels uit aan lokale besturen die de afgelopen jaren inspanningen leverden voor bosuitbreiding. Stad Oostende kreeg eerder al een bronzen boslabel omdat het afgelopen jaren meer dan 2,5 ha bos aanplantte.

"Ons stadsrandbos is ondertussen gegroeid tot 97 hectare. Een groene long aan de rand van onze stad. De bomen pompen zuurstof in de lucht, nemen CO2 op, zorgen voor verkoeling en trekken heel wat vogels aan. De diverse jonge bomen en struiken staan op dit moment in volle bloei en bieden de bezoeker een verpozing net buiten de stad." - Silke Beirens, Schepen van Mens & Milieu

Zilveren boslabel

Vijfendertig lokale besturen mogen voortaan een boslabel opspelden. Samen met tien andere besturen die meer dan 5 hectare nieuw bos aanplantten, kreeg Stad Oostende een zilveren boslabel met een bosuitbreiding van maar liefst 5,57 ha. Bij het zilveren boslabel hoort een zitbank die binnenkort in het stadsrandbos zal geplaatst worden. Met de aanplanting van het compensatiebos erbij, staat de (bos)teller zelfs op 9,31 ha bos die sinds de start in 2020 is aangeplant. De bosaanplant van dit voorjaar is hier nog niet in meegerekend.

"Het zilveren boslabel binnenhalen is een kroon op het harde werk die we afgelopen jaren samen met Buitengoed hebben verzet. Het werk is echter nog niet klaar en we gaan de komende periode ons blijven inzetten om ons Stadsrandbos uit te breiden. Het gouden label voor Oostende ligt alvast binnen handbereik!"- Silke Beirens, Schepen van Mens & Milieu

Voorwaarden voor het behalen van een boslabel

Om een boslabel te kunnen ontvangen, is er een aantal voorwaarden waaraan het bos moet voldoen:

- Het aangeplante bos moet bestaan uit nieuw bos. Compensatiebos wordt dus niet meegerekend.

- Het nieuwe bos moet op de eigen grond van de gemeente geplant worden. Er kan uiteraard wel samengewerkt worden met partners, zoals de bosgroepen, Bos+ of een natuurvereniging.

- Het bos moet tenslotte ingegeven worden op www.bosteller.be, zo komt het automatisch in aanmerking voor een boslabel.

Labels zijn cumulatief. Dit wil zeggen dat wanneer een lokaal bestuur eerst een bronzen label behaald heeft, het daarna nog steeds in aanmerking komt voor een zilveren en gouden boslabel en de bijhorende stimulansen. Wanneer een stad of gemeente rechtstreeks een zilveren of gouden boslabel behaalt, krijgen ze ook de stimulansen van de voorgaande labels.

Meer info op www.bosteller.be

Schepen Beirens ontving het zilveren boslabel uit handen van Bert De Somviele, directeur Bosplus en Goedele Van der Spiegel, administrateur-generaal van het agentschap Natuur en Bos.