post

Home

|

post

Stad Oostende steunt burgerinitiatief voor kinderopvang De Zandzotjes

Share this:

Voor het vijfde jaar op rij nemen ouders van Leefschool De Vlieger het heft in eigen handen en zetten ze een initiatief op om tijdens de schoolvakantie kwalitatieve kinderopvang te organiseren. Stad Oostende biedt het project logistieke en financiële ondersteuning.

Enkele ouders van Leefschool De Vlieger steken reeds enkele jaren de handen uit de mouwen en voorzien tijdens de vakantieperiodes een kwalitatieve kinderopvang waar kinderen in een vertrouwde omgeving opgevangen worden. Ze noemen zichzelf ‘De Zandzotjes’. Ze gingen in 2019 van start met 14 gezinnen, en bleven elk jaar groeien. Dit jaar zijn er al 33 gezinnen die zich engageren om deel te nemen aan het kinderopvanginitiatief.

Enkele ouders van ‘De Zandzotjes’ getuigen: “We zijn vertrokken van een eenvoudig, coöperatief principe: om beurt zorgen ouders in Leefschool De Vlieger voor elkaars kinderen. Per keer dat je zelf instaat voor kinderopvang, kunnen je eigen kinderen vier keer komen op andere momenten. Omdat de ouders elkaar kennen is er veel vertrouwen, en laten we onze kinderen met een gerust hart achter.”

Schoolinfrastructuur en logistieke steun

De school stelt de schoolinfrastructuur ter beschikking, Stad Oostende biedt logistieke steun. In totaal wordt deze zomer zes weken opvang aangeboden. Elke dag is er een divers aanbod met ook voldoende ruimte om 'gewoon' te spelen, op ritme van het kind.

“Dit stadsbestuur stimuleert burgerinitiatieven. We willen Oostendenaars motiveren om zelf mee te bouwen aan een warm Oostende. Dit project waarbij toegankelijke en vooral goedkope opvang wordt georganiseerd, past volledig binnen ons bestuursakkoord. Ik ben dan ook zeer tevreden dat ook de school bereid is om infrastructuur te delen en zo dit initiatief te faciliteren,” zegt schepen van Onderwijs Natacha Waldmann.

Saar Trybou, directeur van Leefschool De Vlieger: “Ouderparticipatie is een kernwaarde voor onze Leefschool. Voor de school zelf is de inspanning trouwens beperkt. Het zijn echt de ouders die het allemaal waarmaken.”

Financiële tussenkomst voor verzekering en begeleiding

Om eventuele risico’s te dekken, besliste Stad Oostende om tussen te komen in de kost van een overkoepelende verzekering en begeleiding via de vzw CoKidO. Per deelnemend gezin gaat het om 30 euro lidgeld per jaar.

Schepen van Mens en Milieu Silke Beirens, ook bevoegd voor buitenschoolse kinderopvang, benadrukt: “We steunen dit initiatief en hopen dat ook andere oudergroepen geïnspireerd worden. Dankzij de ondersteuning van CoKidO vzw kan dit met minimale inspanningen worden gerealiseerd. Een dergelijk aanbod is volledig complementair met het reguliere aanbod aan kinderopvang. Vooral voor kleuters is opvang door vertrouwde gezichten in een bekende omgeving zeer waardevol.”