post

Home

|

post

Stad Oostende verhoogt subsidies voor kinderdagverblijf D'n Opvang

Share this:

Kinderdagverblijf D'n Opvang in het centrum van Oostende focust zich op kwetsbare groepen, onder andere door hun dagprijzen aan te passen aan het gezinsinkomen. Dat kan dankzij de subsidies van de Stad. Om te zorgen dat het kinderdagverblijf betaalbaar blijft voor de ouders en voldoende werkingsmiddelen overhoudt, verhoogde Stad Oostende de subsidies.

Kinderdagverblijf D'n Opvang in de Louisastraat biedt plaats voor 84 kinderen, maar meer dan de helft van hen dreigt uit de boot te vallen, omdat hun ouders de volle dagprijs niet kunnen betalen. Daarom kunnen zij hun kind naar D'n Opvang brengen aan een lagere prijs op basis van hun inkomen.

Dat inkomenstarief is mogelijk dankzij de subsidies van de Stad, die in 2018 ingevoerd werden. Concreet legt de stad 49 euro bij per dag, per kind, en dat voor 44 kinderen. Door de prijsindexatie en de stijgende personeelskosten, wordt de dagopvang in D'n Opvang duurder. Stad Oostende is dus genoodzaakt om de opleg per kind te verhogen naar 53 euro. Daarvoor wordt volgend jaar 500.000 euro uitgetrokken.

Kwalitatieve en betaalbare kinderopvang

Een bloeiende stad begint bij haar kinderen. De investering in kwalitatieve en betaalbare kinderopvang is dus een investering in de toekomst van de stad. Door de verhoogde subsidies voor kinderdagverblijf D'n Opvang zetten ze niet alleen in op toegankelijke zorg voor hun jongste inwoners, maar creëren ze ook kansen voor ouders om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

“Voor kwetsbare groepen, inclusief nieuwkomers, is kinderopvang dikwijls de sleutel tot de arbeidsmarkt of een cursus Nederlands. Daar blijven we dus op inzetten met onze stedelijke crèches en onthaalouders én met onze partners van de niet-stedelijke kinderdagverblijven. Met een flinke duw in de rug kunnen we als Stad samen met D'n Opvang opvangplaatsen blijven aanbieden in Oostende”, vult Schepen Silke Beirens aan.

Kinderdagverblijf D'n Opvang

D'n Opvang in de Louisastraat is een kinderdagverblijf met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Het kinderdagverblijf is flexibel met vervangopvang, biedt extra opvangdagen en zorgt voor dringende opvangplaatsen, als kinderen 's avonds niet opgehaald zouden worden. D'n Opvang is een van de twaalf niet-stedelijke kinderdagverblijven in Oostende.