post

Home

|

post

Stad Oostende zet Foodsavers in de kijker tijdens de internationale dag van bewustwording van voedselverlies en -verspilling

Share this:

Stad Oostende strijdt met het Foodsaversproject al langer tegen voedselverspilling en zet naar aanleiding van de internationale dag van bewustwording van voedselverlies en -verspilling de werking extra in de kijker. Sinds 2020 vindt de dag jaarlijks op 29 september plaats. De dag biedt de mogelijkheid om de aandacht te richten op de noodzaak om voedselverlies en -verspilling te verminderen en hoe dit kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Het project “Foodsavers regio Middenkust” is sinds maart 2022 onder regie van Stad Oostende een samenwerking tussen 7 lokale besturen en de voedselbank van West Vlaanderen. Het doel van Foodsavers bestaat erin om kwalitatieve voedseloverschotten in te zamelen en ze te herverdelen naar sociale organisaties om zo zowel voedselverspilling als armoede tegen te gaan.

Een herbestemming van 514 ton voedseloverschotten voor 6400 mensen

Meer dan 30 kleine en grote bedrijven werken sinds 2022 samen met deze circulaire voedselhub van Stad Oostende. Dankzij deze samenwerking kreeg al meer dan 514 ton voedseloverschotten een herbestemming naar burgers in de regio. Partners in dit verhaal zijn onder andere Colruyt, Okay, Jumbo, Albert Heijn, Bakkerij Royale, Bakkerij De Craemer, Bakkerij Geert, UPFRESH en BEFOOD.

Schepen van Welzijn Natacha Waldmann: “De grote meerwaarde van het project is dat het erg veelzijdig is. Naast de strijd tegen voedselverspilling en het herbestemmen van overschotten, hebben we hier ook een tewerkstellingsproject uitgebouwd. Tien leerwerknemers binnen een sociaal tewerkstellingstraject rijden elke voormiddag met gekoeld transport naar bedrijven, bakkers en supermarkten om voedseloverschotten op te halen. Deze verdelen ze elke namiddag gratis aan meer dan 40 sociale organisaties in de regio die samen meer dan 6400 mensen bereiken.

Een groot solidair netwerk

Deze organisaties zijn plaatsen waar mensen met een laag inkomen terechtkunnen voor hulp, informatie en voedselondersteuning. Ze worden meestal gedragen door vrijwilligers die solidair zijn met mensen in armoede en die zich willen engageren om de leefsituatie van deze mensen te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om noodvoedselbedeling, sociale restaurants, sociale kruideniers, jeugdwelzijnsorganisaties en inloopcentra.

Voedseloverschotten die niet via deze kanalen kunnen worden herverdeeld, worden door sociale partners, scholen en vrijwilligers verwerkt tot nieuwe producten zoals bereide maaltijden en soep. Twee Oostendse scholen (Buso Ter zee en het Ensor instituut) verwerken overschotten van groenten tot lekkere soep die nadien via Foodsavers opnieuw herverdeeld wordt naar sociale organisaties. Zij bieden deze soep op hun beurt warm aan in hun ontmoetingsruimtes.

In Antenne, de sociale kruidenier van Stad Oostende, worden overschotten verwerkt tot soep en maaltijden voor Straathoekwerk, CAW en het Doorgroeihuis. Antenne slaat hiervoor de handen in elkaar met LETS en Gent Solidair. Dankzij deze partners en tal van geëngageerde Oostendse burgers genieten o.a. de bezoekers van het Doorgroeihuis dagelijks van een verse warme maaltijd.   

Wat na het volledige proces alsnog bij het afval terechtkomt wordt gesorteerd door Foodsavers en vergist door de Biostoom Centrale.

Voedsel als katalysator tot sociale integratie, werk en een brug naar structurele hulp 

Foodsavers regio Middenkust is dus een verhaal waarin heel wat bedrijven, handelaars, lokale besturen, sociale partners, vrijwilligers en burgers samenwerken aan een maatschappelijk duurzaam verhaal. Een verhaal van ontmoeting, ondersteuning, solidariteit en het recht op gezonde voeding. Voedsel is er een katalysator tot sociale integratie, werk en een brug naar structurele hulp.

“Voedsel is een arbeidsintensief product. De waarde is dan ook te groot om het verloren te zien gaan. We zijn als Stad bijzonder trots op het feit dat we zoveel verspilling tegengaan, en dat we dat hand in hand met de omliggende besturen kunnen doen. Samenwerken loont, dat tonen de cijfers alvast aan.” aldus Silke Beirens, schepen van Mens en Milieu.    

Foodsavers zoekt bovendien nog steeds partners. Ben of ken je een bedrijf, lokale handelaar of winkel die graag mee wil stappen in dit verhaal? Je kan contact opnemen met ewoud.dutellie@oostende.be.