nieuws

Home

|

nieuws

Vanaf de paasvakantie vormen kinderopvanglocaties De Sloeber bis en De Sloeber samen één locatie in de Lijsterbeslaan 57-59: BKO De Sloeber. De opvang blijft gesplitst in twee leeftijdsgroepen in tw...

Binnenland
1 year ago

Stad Oostende heeft een regierol op vlak van het lokaal integratiebeleid en werkt daarvoor samen met diverse partners waaronder de Federatie van Mondiale en Democratische Organisaties (FMDO). Het proj...

Binnenland
1 year ago

Om een antwoord te bieden op de energie-uitdagingen van nu en de toekomst laat Stad Oostende volop energiebesparende aanpassingen uitvoeren in verschillende stadsgebouwen. In de ontmoetingscentra ’t...

Binnenland
1 year ago

Vanaf 3 april 2023 kunnen ouders via een nieuw centraal registratiesysteem kinderopvang aanvragen voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Dat kan voortaan meteen voor zowel stedelijke als niet-stedelijke kind...

Binnenland
1 year ago

Het Energiehuis Oostende haalde mooie resultaten in 2022. Steeds meer Oostendenaars kloppen er aan voor advies en begeleiding. De energiecrisis speelt daar een rol in, maar het is zeker ook te danken ...

Binnenland
1 year ago

De vraag naar opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeften stijgt elk jaar. Stad Oostende lanceert daarom samen met Inspirant aan Zee | MFC het project Blinc! Stad Oostende ontvangt in alle opvan...

Binnenland
1 year ago